ஆன்மிக பூமியான தமிழகத்தில் இந்துக்களுக்குதான் உரிமை உள்ளது என்றும், நாத்திக ஆட்சியை அகற்றி ஆத்திக ஆட்சியை அமைப்போம் – தமிழிசை!

மேலும் பார்க்க வேண்டிய வீடியோக்கள்

Facebook Comments