இந்தியாவில் இதய நோயால் இறப்பவர்களின் எண்ணிக்கை 34% அதிகரிப்பு