உசிலம்பட்டியில் மின்வயரை மிதித்த மாட்டை காப்பாற்ற முயன்ற முதியவரும் நாயும் பலி