எடப்பாடி அருகே குழந்தைகளை கடத்த வந்ததாகக் கூறி பெண்ணை கட்டிப் போட்டு அடித்த பொதுமக்கள்