கடவுளின் அருள் இருந்தால் மட்டுமே முன்னேற முடியும் : நடிகர் ரஜினிகாந்த்