காலில் விழும் விவசாயிகளை கைது செய்யும் அரசாக, தமிழக அரசு செயல்பட்டு வருகிறது : சீமான்