குடிபோதையில் காவலர்களிடம் தகாத வார்த்தைகளில் பேசி, காவலர் கையை உடைத்த இருவர் கைது