குற்றங்கள் குறைய மக்களிடம் தான் மாற்றம் வேண்டும் : வெங்கையா நாயுடு,குடியரசுத் துணைத் தலைவர்