கோவையில் பயிற்சியின் போது 2 வது மாடியில் இருந்து விழுந்து கல்லூரி மாணவி பலியான வீடியோ காட்சி