கோவை மாணவியின் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்கு பின்னர் உடல் ஒப்படைப்பு;சக மாணவிகள் கண்ணீர் அஞ்சலி