சினிமாவில் புனிதமானது என்று எதுவுமில்லை :தமிழ்ப்படம் – 2 இயக்குனர் சி.எஸ்.அமுதன்