சென்னையில் தவறான சிகிச்சை அளித்த மருத்துவமனை;மருத்துவமனையிலிருந்து மிரட்டி வெளியேற்றிய காவல் உதவி ஆணையர்