சென்னை புழல் சிறையில் இருந்து இயக்குநர் கவுதமன் விடுதலை!