செயல்படாத தலைவராக இருந்தாலும் இருப்பேனே தவிர எடுபிடி முதலமைச்சராக இருக்க மாட்டேன் : மு.க.ஸ்டாலின்