சொந்த நாட்டிலேயே அகதி என ஒதுக்கப்பட்ட குரோஷியா கால்பந்து அணி கேப்டன் : சிறப்பு செய்தி