ட்ரம்ப் தலைமையிலான அரசு மேற்கொண்டு வரும் பொருளாதார போரினால் உலக வர்த்தகம் கடும் பாதிப்பு