தமிழகத்தில் விற்பனை செய்யப்படும் மீன்களில் ரசாயன கலப்படம் இல்லை : ஜெயக்குமார்