தாஜ்மஹாலை இடித்து விடுங்கள் – உச்சநீதிமன்றம் காட்டம்