தாம் மிகப்பெரிய ரவுடி அல்ல என காவல்துறையிடம் பினு வாக்குமூலம்