நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் கலைக்கோட்டு உதயத்தை ஆதரித்து, அந்த கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வாக்கு சேகரிப்பு!