நியூஸ் 7 தமிழ் தொலைக்காட்சி செய்தி எதிரொலியாக, சேலத்தில் தனியார் முதியோர் இல்லத்தில், முதியவர்களை மனித கழிவுகளை அள்ள வைத்தது தொடர்பாக, மாநகராட்சி சுகாதார அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு