நிலம் அரசுக்கு தான் சொந்தம் கேட்டால் கொடுத்துதான் ஆக வேண்டும் : கிருஷ்ணசாமி