நீலகிரி மாவட்டத்தில் கன மழையால் வேகமாக நிரம்பும் பவானி சாகர் உள்ளிட்ட முக்கிய அணைகள்