நேபாளத்தில் கைலாஷ் யாத்திரைக்கு சென்று சிக்கிய 19 தமிழர்கள் பத்திரமாக மீட்பு