பயிற்சியின்போது மாணவி உயிரிழந்த விவகாரம் : புதிதாக கிடைத்துள்ள வீடியோ காட்சிகள்