பாசப் போராட்டம் :நாகை அருகே அரசு பள்ளி ஆசிரியை இடமாற்றத்திற்கு மாணவர்களும்,பெற்றோரும் எதிர்ப்பு