பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை: கோவையில் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ள பசுமை பைகள் விற்பனை