பொதுமக்கள் புகாருக்கு மின்சார வாரிய ஊழியரின் அலட்சியமான பதில்: நடவடிக்கை எடுக்குமா அரசு?