மக்கள் கருத்துகளை கேட்டே திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் : ஸ்டாலின்

மேலும் பார்க்க வேண்டிய வீடியோக்கள்

Facebook Comments