மதுரை ரயில் நிலையம் முன்புள்ள பூங்காவில் தகாத உறவால் நடந்த கொலை