மயிலாடுதுறையில் 84 வயதிலும் மருத்துவத்தை உன்னத சேவையாக கருதி பணியாற்றி வரும் 5 ரூபாய் டாக்டர்