மின்சாரவாரியத்திற்கு டெபாசிட் தொகை மக்கள் கொடுக்க வேண்டியது அவசியமா? இழப்பீட்டு தொகை பெறுவது எப்படி? | அபாயம்