மேட்டூர் அணையின் 16 வது கண் மதகுகளில் இருந்து நீர் திறப்பு