ரஜினி, கமல், விஜய் ஆகியோருக்கு சினிமாவில் கிடைத்த பெரும் வரவேற்பு அரசியலில் கிடைக்குமா? எம்ஜிஆரின் பாணி இவர்களுக்கு எடுபடுமா?