வலிமை உடையவன் பொறுமையாய் இருப்பதும் தாக்குவதை விட தாங்குவதுமே வீரம் – கவிஞர் வைரமுத்து!

மேலும் பார்க்க வேண்டிய வீடியோக்கள்

Facebook Comments