நாய்க்காக கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட பணிப்பெண்: தொழிலதிபர் மனைவி உட்பட இரண்டு பெண்கள் கைது