விஜய் புகை பிடிப்பதை மட்டும் ஏன் பெரிது படுத்துகிறீர்கள் தமிழன் என்பதனால் தானா? : டி.ராஜேந்திரன்