விண்வெளியில் இதுவரை எந்த நாடும் செய்திராத ஒரு அசாதாரண முயற்சியை செய்து வரும் இந்தியாவின் ‘இஸ்ரோ நிறுவனம்’

மேலும் பார்க்க வேண்டிய வீடியோக்கள்

Facebook Comments