ஸ்டெர்லைட் போராட்டம், கலவரமாக மாறியதற்கு மக்கள் அதிகாரம் அமைப்பினர் தான் காரணம் – மீனவர்கள்!