10 பைசா செலவில் 1 லிட்டர் சுத்திகரிக்கபட்ட குடிநீர் : நீலகிரி ஆதிவாசி கிராம மக்களுக்கு பயிற்சி