10 லட்சம் ரூபாய் சம்பளத்தில் கூகுள் நிறுவனத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெங்களூரு ஐஐடி மாணவர்!