3 ஆயிரம் கேமராக்கள் உதவியுடன் ராட்சத திரை மூலம் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் பாதுகாப்பு நகரமாக மாறும் திருச்சி மாநகரம்