8 வழிச்சாலைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த மாணவி தற்கொலை முயற்சி : நிலத்தை அளக்காமல் கைவிட்ட அதிகாரிகள்