8 வழிச்சாலைக்கு வலுக்கும் எதிர்ப்பு;திட்டத்துக்கு எதிராக பொங்கலிட்டு, அம்மனிடம் மனு அளித்த கிராம மக்கள்