8 வழிச்சாலை திட்டத்துக்கு நிலஅளவீடு செய்ய வந்த அதிகாரிகள் மற்றும் போலீசாரின் காலில் விழுந்து கதறி அழுத விவசாயிகள்