“கொள்கை வேறுபட்டாலும் மனிதநேயமிக்கவர்” : சக கவிஞர் வாஜ்பாய்க்கு வைரமுத்து இரங்கல்

“கொள்கை வேறுபட்டாலும் மனிதநேயமிக்கவர்” : சக கவிஞர் வாஜ்பாய்க்கு வைரமுத்து இரங்கல்

On