நெஞ்சை உலுக்கும் கொடூர கொலை…! மனைவியை துண்டு துண்டாக்கி வீசிய சினிமா இயக்குநர்; அவிழ்ந்த மர்ம முடிச்சிகள்…!

நெஞ்சை உலுக்கும் கொடூர கொலை…! மனைவியை துண்டு துண்டாக்கி வீசிய சினிமா இயக்குநர்; அவிழ்ந்த மர்ம முடிச்சிகள்…!

On

தகவல் சேமிப்பில் புரட்சிசெய்யும் Western Digital; பாதுகாப்பாக தகவல்களை சேமிப்பது எப்படி?

தகவல் சேமிப்பில் புரட்சிசெய்யும் Western Digital; பாதுகாப்பாக தகவல்களை சேமிப்பது எப்படி?

On

தண்ணீர் பஞ்சம் சென்னையில் மீண்டும் தலையெடுக்கும் அபாயம் | தாகத்தில் தவிக்குமா சென்னை?

தண்ணீர் பஞ்சம் சென்னையில் மீண்டும் தலையெடுக்கும் அபாயம் | தாகத்தில் தவிக்குமா சென்னை?

On