தமிழகத்திலும் பிரபலமாகி வரும் ட்ரோன் மூலம் பூச்சி மருந்து தெளிக்கும் முறை | Drone agriculture

தமிழகத்திலும் பிரபலமாகி வரும் ட்ரோன் மூலம் பூச்சி மருந்து தெளிக்கும் முறை | Drone agriculture

On

அரசியல் கட்சி பற்றி டிசம்பரில் அறிவிப்பார் ரஜினிகாந்த் – ரஜினியின் சகோதரர் சத்யநாராயண ராவ்!

அரசியல் கட்சி பற்றி டிசம்பரில் அறிவிப்பார் ரஜினிகாந்த் – ரஜினியின் சகோதரர் சத்யநாராயண ராவ்!

On