பாகிஸ்தான் வரலாற்றில் முதல் முறையாக நீதிபதியாக பொறுப்பேற்க உள்ள இந்துப் பெண்!

பாகிஸ்தான் வரலாற்றில் முதல் முறையாக நீதிபதியாக பொறுப்பேற்க உள்ள இந்துப் பெண்!

On

10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் தற்போதும் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை பகிரும் போட்டி : ஆபத்துகள் என்ன?

10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் தற்போதும் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை பகிரும் போட்டி : ஆபத்துகள் என்ன?

On