ஆர்.கே.நகரில் அனல் பறக்கும் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரம்!